Říjen

 
9. - 10.10.  autobusem Jižní Morava - Znojemsko
Výletu se zúčastnilo 33 turistů, počasí luxusní, spokojenost
 
 
12.10. úterní vycházka, více na
Počasí bylo náherné, opékání buřtů se vydařilo. Bylo celkem 17 turistů
 
 
19.10. vycházka na rozhlednu Feistův kopec
Vycházky se zúčastnilo 17 turistů, počasí vyšlo a děkujeme za kvalitní organizaci vycházky.