Říjen

 
9. - 10.10. Autobusem Jižní Morava - Znojmo

Výlet do Znojma se ruší !!!!!!!

 
 

13.10. 2020 vás KČT, odbor Žamberk zve na výlet s vycházkou.
Sejdeme se v 9:10 hod. na autobusovém nádraží a v 9:20 pojedeme do Letohradu.
Odtud přejdeme Mistrovic. Pěší vycházka cca 7 km. Navštívíme Mistrovickou židli na Židově kopci.
Kde jsou pěkné výhledy na jižní stranu kopce. Půjdeme pak 4 km do Jablonného n/O,
kde bude možnost občerstvení. Zpět odjíždí autobus z Jablonného n/O v 12:57, 13:57, 15:05, 15:57 a 16:57
Vycházku připravila skupina Heleny Pražákové, tel.: 605 932 859
                                                                                                             Vycházka se ruší.

 

17.10.2020 Den za obnovu lesa
I v letošním roce pořádají Lesy ČR celorepublikovou akci Den za obnovu lesa a to v jednotném termínu 17. října 2020.
Podrobné propozice k sázení ve Slatiňanech.      AKCE ZRUŠENA

 
 
24.10. vlakem  a pěší z Ostružné do Starého Města   VYCHÁZKA ZRUŠENA