Srpen

Odbor  v srpnu neorganizuje žádnou společnou akci.