LEDEN9.1.2018 úterní výlet do Rychnove n/K. Odjez z autobusového nádraží v 10:32.


Výroční členská schůze 20.1.2018 Restaurace BABETA od 10:00 hodi, více na