Listopad

 
5.11. Výstup na Kralický Sněžník - KČT Slovan Pardubice
 
10.11. Martinská husa - Hbřinka
 
17. - 20.11 Za posledním puchýřem Krupra - 50 ročník
 
29.11 Kolem Hnátnice  Jitka