Říjen

 
8. - 9.10 Autobusem Strážnicko, více zde
Nakonec nás s průdovodcem bylo 32. Vycházka na Velkou Javořinu absolvovalo 18 turistů,
15 jich šlo zkrácenou trasou. Ubytování bylo dostačující. Sklípek Klásků byl vynikající.
Kvalitní víno při degustaci, možnost odkoupit domů, lahvové i sudové. Nedělní procházka po
Skanzenu s průvodcen byla velmi zajímavá. Taktéž platba po Baťově kanálu s výkladem historie.
Zakočeno obědem v Karlově- Plže a prohlídkou krásně malovaných sklepů.
Zakončení bylo prohlídkou Baziliky na Velehradě.
   Děkujeme panu Smečkoví za zajištění programu, Mirkovi Durchánkovi
za hudební doprovod ve sklípku, panu Paďourovi za bezpečnou dopravu.
 
11.10. úterní vycházka , více zde