Březen

14.3. úterní výlet. Sraz na Žamberském nádraží v 8,30 hodin. Odjezd  v 8:43 do Čestic.
Bude pěší vycházka do Častolovic, prohlídka obory, oběd v Restauraci Beseda.
Pokračuje vycházka do Kostelce n/O, bledule a prohlídka zámeckého parku.
Dále několik možností: odjezd do Žamberka, pěší vycházka do Doudleb n/O, Záměle,
Potštejna a odjezd do Žamberka. Je na zvážení každého z nás kde  se nastoupí do vlaku.
Připravil Jirka Broulík, 725 766 509
Výletu se zúčastnilo 46 turistů. Velká spokojenost. Počasí slunečné, bezvětří, občerstvení vynikající
Pěší z Čestic do Doudleb n/O, ujduto asi 13 km.

 

25.3. Zahájení turistické sezona v Pardubicích. Jedeme vlastním autobuwsem.
Odjezd od Vavřičků v 6:30, náměstí v 6:35. Program v 10:00 hodin komentovaná
prohládka Radnice, ve 12:00 hodin Komentované Báje a pověsti v Pardubicích
a ve 14:00 hodin vlastním autobusem odjezd na prohlídku Velké Parubické.
Kdo bude mít samostatný program, toho vyzvedneme ve městě
v dohodnutém čase a místě.
Zájemci se přihlásí do 20.3.2017 na kctzemberk@centrum.cz, nebo 725 766 509
ZJTS se zúčastnilo 38 turistů počasí polojasné, program vynikající.
Celková spokojenost. Zakončení bylo v "Klídku" .Více na