Říjen

 

Úterní vycházka 10.10. bude pěší vycházka z Pastvin do Českých Petrovic a  zpět přes Jedlinu do Klášterce n/O.
Odjezd z autob. nádraží Žamberk v 8:32 na zastávku Pastviny Bublačka. V Klášterci n/O bude zajištěn oběd.
Trasa asi 10 km. Návrat autobusem ve 14:12, 15:12 nebo 17:12. Zajišťuje Jarda Preissler tel: 775 408 036
Celkem 16 účastníků, pršelo, ale vycházka překrásná. Na jaře si to asi zopakujeme.

 

 Výlov Broumarského rybníka v Opočně, bohužel zjistilo se že, výlov bude až v roce 2018.
Akce se nekoná.