Červen

10.6. Přes kopce a dolíky, více zde:
 
 
10.6. Česká Třebová 100. let - 135. výročí založení KČT
                                                                         Česká Třebová
 
 
13.6.  Úterní vycházka
Vyvházky se účastnilo 19 turistů, pršet začalo do příchodu na Babetu.
Děkujeme Alence za perfektní organizaci vycházky.
 
 
16.6. Autobusem Rokytnicko v Orl.  h., Vávrovi, více zde:

Dle vyjádření přepravní společnosti nemohou navýšit přepravní kapacitu autobusového spoje z
Rokytnice v Orl. horách do Pěčína. Proto, pokud bude počet účastníků výletu větší než 20 osob,
pojedeme z Rokytnice v O. h. vlakem do Pěčína. Odtud budeme muset jít po silnici až na začátek
naší trasy. Tím se nám délka výletu prodlouží o 1,7 km.

Jana a Ivan Vávrovi

Výletu se zúčastnilo 35 turistů. Velká spokojenost. 
Děkujeme  Janě a Ivanovi za perfektní organizaci.                                                                                 

 
 
22.6. Z Černovíra do D. Dobrouče, více zde:
Vycházka byla  za velmi teplého počasí, ale převážně lesem, tak výborné.
Bylo nás celkem 11 účastníků.
Děkuji Zdeňkoví za perfektní výklad a organizaci.